Raport środowiskowy (ocena oddziaływania na środowisko)

Ocena oddziaływania na środowisko jest procesem oceny prawdopodobnych skutków środowiskowych proponowanego projektu lub rozwoju, z uwzględnieniem wzajemnie powiązanych skutków społeczno-gospodarczych, kulturowych i zdrowotnych, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych.

Operaty środowiskowe (Raporty oddziaływania na środowisko)

operat środowiskowyRaport o oddziaływaniu na środowisko (operat środowiskowy) jest narzędziem stosowanym do identyfikacji środowiskowych, społecznych i ekonomicznych skutków realizacji projektu przed podjęciem decyzji. Ma on na celu przewidywanie wpływu na środowisko na wczesnym etapie planowania i projektowania, znalezienie sposobów i środków na zmniejszenie negatywnego wpływu, kształtowanie projektów w taki sposób, aby odpowiadały lokalnemu środowisku oraz przedstawienie przewidywań i opcji decydentom. Dzięki zastosowaniu operatu można osiągnąć zarówno korzyści środowiskowe, jak i ekonomiczne, takie jak zmniejszenie kosztów oraz czasu realizacji i projektowania, uniknięcie kosztów oczyszczania/usuwania oraz wpływu przepisów i regulacji prawnych. Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko można zdefiniować jako sformalizowany, systematyczny i kompleksowy proces identyfikacji i oceny konsekwencji środowiskowych proponowanych polityk, planów lub programów w celu zapewnienia, że są one w pełni uwzględnione i odpowiednio potraktowane na najwcześniejszym etapie podejmowania decyzji, na równi z rozważaniami ekonomicznymi i społecznymi.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (powszechnie opisywana jako proaktywna i ukierunkowana na zrównoważony rozwój), ze względu na swój charakter, obejmuje szerszy zakres działań lub większy obszar i często dłuższy okres niż operat środowiskowy (ocena oddziaływania na środowisko).